8.2.2018 / Gösterim Sayısı : 624

Tütün Mamulü Ve Alkollü İçki Satış/Sunum Uygunluk Belgeleri Süre Uzatımı Son Gün 02/04/2018

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatılmış ve Kurumun iş ve işlemlerini yürütmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 

Tütün mamulü ve alkollü içki satışı/sunumu yapan kişiler adına düzenlenmiş olan ve 31/12/2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış / sunum uygunluk belgeleri için 2018 yılı süre uzatım işlemi 02/01/2018–02/04/2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Süre uzatımı yapacak iş yeri sahiplerinin aşağıdaki belgelerle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Aksi halde mevcut satış belgeleri geçerliliğini kaybedecektir.
Bolu'da İl Merkezinde 628, ilçelerimizde 320 adet olmak üzere toplamda 948 adet aktif TAPDK satış belgesi olan işletmemiz bulunmaktadır.
1 Yıllık Süre Uzatım İçin Gerekli Belgeler:

  1. TAPDK Satış Belgesi aslı
  2. Ücret Dekontu (Ziraat Bankası)

     

2018 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri
Tüm mahallerde5.750 TL
2Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde300 TL
İlçe merkezlerinde210 TL
Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)75 TL
3Açık İçki Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde1.240 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)480 TL
4Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde3.035 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde2.760 TL


''