9.11.2018 / Gösterim Sayısı : 39

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Küpelenmesinde Af Getirildi

​03 Kasım 2018 Tarih ve 30584 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " ve " Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında;
Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her yaştaki büyük ve küçükbaş hayvanın, tanımlama süresine bakılmaksızın 31/03/2019 tarihine kadar tanımlanma ve kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından yürütülen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması işlemlerinin tam olarak tamamlanması için gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile yetiştiricilerimizin bu konudaki mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.
İlgili mevzuat gereği doğan buzağılar 3 ( üç ) aylık, doğan kuzular 6 ( altı ) aylık olana kadar küpelenmeli, küpelenmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaktaydı. Yeni yayımlanan yönetmelik kapsamında bu süreye bakılmaksızın hayvanlara küpe takılabilecektir.
Küpeleme çalışmaları ile birlikte bütün küçükbaş ve büyükbaş hayvanların güncelleme çalışmaları da yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak İl Müdürümüz Sayın İzzet MURAT;
 "Küpe affı süresince İl ve İlçelerimizdeki tüm işletmeler tek tek ziyaret edilecektir. Eksik ve bildirimi geçmiş küpesiz hayvanların küpelenmesi cezai işlem uygulanmadan takılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında güncelleme çalışmaları yapılacaktır. Yetiştiricilerimizin Müdürlüklerimize gelip küpesiz hayvanları için bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirim anında da işletmelerindeki hayvanların güncellenmesini yaptırmalıdırlar. Yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları için 31 Mart 2019 tarihine kadar bildirimde bulunarak küpesiz hayvanlarını küpeletmeleri gerekmektedir" dedi.
Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

''